Gestió del certificat

Modificació

 • 1
  Inici
 • 2
  Identificació
 • 3
  Modificació
 • 4
  Fi

La modificació del certificat consisteix en què, utilitzant el vostre idCAT vigent, pugueu canviar les dades de contacte.
Aquest procés no comportarà cap canvi en la data de final de vigència ni en el número de sèrie del certificat.

Següent