Gestió del certificat

Modificació

  • Inici
  • Identificació
  • Modificació
  • Modificació
  • Fi

La modificació del certificat consisteix en que, utilitzant el vostre idCAT vigent, pugueu canviar l'adreça postal. La resta de dades, segons la normativa vigent, no es poden modificar.

Aquest procés no comportarà cap canvi en la data de final de vigència ni en el número de sèrie del certificat.

En tots dos casos, haureu de tenir instal·lat al navegador que pertoqui, l'idCAT Certificat que voleu modificar.

Següent